NU-sjukvården

Avsnitt 6: Sandra Gustavsson och Tobias Meijer - hot och våld i sjukvården

December 29, 2019

Det rapporteras allt oftare om hot och våld i vårdmiljöer. Vilka hot behöver vi vara förberedda på? Finns det regler för vad vårdpersonal ska eller kan göra när en hotfull situation uppstår? Sandra Gustavsson, sjukhusjurist, och Tobias Meijer, säkerhetssamordnare, kan mycket om de frågorna. Det handlar inte längre OM det värsta kan hända. Det handlar om att vara förberedd NÄR det händer.

Play this podcast on Podbean App